fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Program
"Koneserzy architektury. Style - pojęcia - dzieła"

Wykłady z architektury i sztuki sakralnej (1,5 godz.x 3 spotkania) - wprowadzające zajęcia teoretyczne na których poruszona zostanie tematyka stylów oraz detali w architekturze sakralnej, w szerszym aspekcie w Europie i w Polsce oraz w węższym na przykładach warszawskich kościołów; dodatkowo zajęcia zostaną uzupełnione pojęciami z wystroju świątyń (malarstwo, rzeźba i freski); uzupełnieniem zajęć teoretycznych będą wędrówki terenowe.

Warsztaty terenowe (wędrówki) - będą uzupełnieniem wiedzy umiejętności w dziedzinie rozpoznawania stylów i detali architektonicznych świątyń warszawskich. W ramah wędrówek będą odbywać się warsztaty z dokumentacji fotograficznej obiektu (każdy z uczestników powinien posiadać aparat fotograficznych, którym będzie dokumentował elementy architektoniczne, wystrój kościołów i świątyń warszawskich). Po każdych zajęciach przewiduje się dokonanie analizy poszczególnych elementów na podstawie fotografii sporządzonych przez uczestników. Wizyty na terenie poszczególnych obiektów będą obejmowały wizyty w świątyniach m.in. Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia dzielnicy Praga oraz reprezentowane przez inne wyznania (luterańskie, judaistyczne, kalwinistyczne).

Wyjazd terenowo - warsztatowy - całodniowy wyjazd terenowo - konserwatorski do nadwiślańskiego Kazimierza Dolnego, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tamtejszą architekturą oraz przejść szlakiem kazimierskich spichlerzy; przewidywany jest również udział w warsztatach artystycznych.