MENU PROJEKTU

Przejdź na stronę aktualności projektu "Aedifico et Conservo"

Zapytaj eksperta

Zobacz odpowiedzi na zadane pytania »

Jeśli podczas prowadzonej przez Państwa działalności zawodowej / praktyki pojawią się zagadnienia, na które trudno znaleźć rozwiązanie, w tym miejscu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące szeroko pojętej konserwacji architektury i wystroju architektonicznego (teoria i praktyka). Nasi eksperci będą starali się znaleźć odpowiedź / najlepsze rozwiązanie na nurtujący Państwa problem. Odpowiedź zostanie zamieszczona na portalu. Zapraszamy!

Treść pytania:
Podaj wynik działania:
kliknij aby przeładować


PARTNERZY PROJEKTU

Założenia metodyczne i metodologiczne - 2.edycja

Kadra dydaktyczna

Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwa Opiekun Stażu, który na bieżąco koordynuje realizację stażu, odpowiada nad merytorycznym wdrażaniem Programu Doskonalenia Zawodowego i realizację stażu zgodnie z podstawą programową PDZ, jest odpowiedzialny za praktyczne wykonanie przez każdego uczestnika wszystkich czynności przedstawionych w harmonogramie zajęć, nadzoruje prawidłowy przebieg stażu, logistykę zajęć, a także jest w stałym kontakcie z uczestnikami stażu i przedsiębiorstwem realizującym staż. Organizator stażu zapewnia obecność odpowiednio przygotowanych osób do realizacji podstawy programowej stażu. Zajęcia prowadzą osoby odpowiednio przygotowane w zakresie konserwacji architektury i wystroju architektonicznego, a w szczególności:


  1. konserwatorzy zabytków (z tytułem magistra sztuki w zakresie konserwacji dzieł sztuki),
  2. inżynierowie architekci ze specjalizacją konserwatorską,
  3. historycy sztuki specjalizujący się w historii architektury,
  4. architekci i historycy sztuki specjalizujący się w badaniu architektury  zabytkowej,
  5. konserwatorzy zabytkowych elementów tworzących wystrój obiektów architektonicznych, takich jak elementy drewniane, metalowe, ceramiczne, sztukatorskie, którzy nie posiadają tytułów magistra sztuki, ale legitymują się zaświadczeniem wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, potwierdzającym kwalifikacje do wykonywania zawodu konserwatora obiektów zabytkowych,
  6. dyplomowani chemicy, mikrobiolodzy, petrografowie i inni specjaliści, którzy mają doświadczenie potwierdzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (stosowne zaświadczenie).
FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl